Největší poloostrov Jadranu

Istrie, největší poloostrov Jadranu, má tvar trojúhelníku. Ve vnitrozemí se střídají šedá krasová pohoří se zelenými zalesněnými pahorky. Jednotlivé vesnice trůní na horských vrcholcích, propadlé pevnosti a trosky domů připomínají, že zde v minulém století žilo více lidí než dnes. Jen málo rekreantů u pobřeží pozná, jak proměnlivé je vnitrozemí.

Poznejte Istrii právě naším prostřednictvím

Pobřeží, které bývá obležené koupajícími se turisty, je poseto velkými ostrými kameny, které jsou občas zalité betonem. Místy je pobřeží tvořeno drobnými oblázky. Východní pobřeží Istrie mezi Premanturou a Rijekou spadá příkře do moře. Pokud jste na Istrii doposud nebyli, určitě ji musíte poznat. Naskýtá se vám jedinečná příležitost – Chorvatsko dovolená.